Books ENG   |   CD    |   DVD   |   Paintings   | Conference CD/DVD
 
Dutch books

Bevrijding uit gebieden van gevangenschap *NEW*
Ana Méndez Ferrell
€ 15,95

Onwetendheid over het geestelijke rijk is een van de voornaamste redenen waarom christenen niet effectief zijn. We hebben wijsheid nodig om de uitdagingen van deze generatie aan te kunnen. Je zult door de inhoud van dit boek worden uitgedaagd en het zal je inzicht over bevrijding verdiepen en vergroten.

This book is also available in English: "Regions of Captivity"

                                                                                          
Bovennatuurlijk geloven
Het bewustzijn van Christus
Emerson Ferrell
€ 16,95

In dit boek wordt op een eenvoudige doch ingrijpende wijze het verschil uitgelegd tussen een ware geestelijke ontmoeting met Christus - die leidt tot bovennatuurlijk leven - en het verstandelijk weten over Christus - wat ons slechts doet 'hopen' op een wonder. 

This book is also available in English: "Supernatural Believing"

                                                                                         

Eet van Mijn vlees, drink van Mijn bloed
Ana Méndez Ferrell
€ 12,95

Jezus belangrijkste erfenis van kracht en openbaring
Is het leven in de bovennatuurlijke werkelijkheid van Jezus, waarin de eerste gemeente wandelde nog voor deze tijd?
Ana geeft een frisse kijk op Jezus instelling van het Avondmaal en Zijn woorden: "Eet van Mijn vlees, drink van Mijn bloed". Herontdek de kracht en de openbaring die er ligt in het zich toeeigenen van dit leven in het deelnemen aan het Avondmaal. 

This book is also available in English: "Eat My Flesh, Drink My Blood

                                                                                         
                                      
Ongerechtigheid
Ana Méndez Ferrell
€ 11,95


Ontdek en vernietig de grootste hindernis voor het binnengaan van Gods glorieuze manifestaties. Het boek is het resultaat van jaren van studie, meditatie over en ervaring in het bevrijdingsproces. Het belicht de ongerechtigheid in ons geestelijke DNA waardoor zo velen niet tot een overwinnend geloofsleven komen.


 This book is also available in English: "Inquity"
                                                                                         


De Sleutel van de Meester
Emerson Ferrell
€ 13,50

Transformerend boek over de geest van Mammon die onze ziel gevangen houdt. Vooral in de gebieden van geven, bidden en vasten oefent hij heerschappij uit. Het boek geeft drie belangrijke sleutels waarmee we deze gebieden kunnen veroveren waarna we, bevrijd voor Zijn glorie, zelf de sleutel van de Meester worden. Emerson Ferrell is de man van Ana Mendez.

This book is also available in English: "Becoming the Master's Key"

                                                                                         


Oorlogvoering op hoog niveau
Ana Méndez Ferrell
€ 14,25

Een verhelderend boek over de zin en onzin van geestelijke oorlogvoering, geschreven door een beproefde en erkende generaal in Gods leger. Wie dit boek gelezen heeft zal niet meer lichtvaardig omgaan met dit zo omstreden...... <lees verder>
 


This book is also available in English: "High Level Warfare"

                                                                                         

Gezeten in de Hemelse Gewesten
Ana Méndez Ferrell
€ 14,95

Ana Mendez Ferrell is een ware apostel voor deze tijd en is diep doordrongen van de waarheid, dat de realiteit van de vereniging van de bovennatuurlijke dimensies van de geest en de natuurlijke dimensies op aarde in Christus Jezus, nu hier op aarde..... <lees verder> 


This book is also available in English: "Seated in Heavenly Places"

                                                                                         


Het schudden van de Hemelen
Ana Méndez Ferrell
€ 16,95

Hoe u Gods wil kan bidden op aarde zoals in de hemel"Het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?" Lukas 12: 56 We zijn de meest krachtige beweging van God in de.... <lees verder> 

 

This book is also available in English: "Shaking the Heavens"

                                                                                           
 
Our shop handles the payments through PayPal. If you have a PayPal
account you can settle the payments through your bankaccount or
your creditcard. If you do not have a PayPal account you can still pay
by creditcard. If you do not have a credit card you can either apply for
a PayPal account using your bank account details or you can order
by sending us an email to
info@ambasmin.org. We will settle you
order by automatically deduction from your bankaccount (only possible with Dutch bankaccounts).
 


 


 


Please fill in your email so we can update you about our activities.
Name:
E-mailadres:
Shop Links Contact Help Us Projects About Us Agenda Ministries Home