links shop contact help mee projecten wie zijn wij agenda ministries home

WEDUWEN IN INDIA 

Vrouwen in India verkeren nog altijd in een ondergeschikte positie, dat geldt zeker voor weduwen. Volgens traditie zou een goede echtgenote nooit weduwe worden, omdat ze haar man simpelweg nooit alleen zal laten, ook niet in de dood. Een vrouw die doorleeft na de dood van haar man wordt daarom gezien als de brengster van ongeluk. Ze heeft gefaald, wordt verstoten door de familie en door de samenleving, is nergens meer goed voor. Ze komt op straat terecht, slaapt onder plastic of in een hutje. Ze moet overleven van vrijwel niets, is letterlijk onaanraakbaar geworden. Duizenden weduwen leven in deze omstandigheden zonder enig vooruitzicht proberen zij te overleven. Ze ontvangen van de overheid 100 rupees (2 euro) per maand, hiervan kan je zelfs in een land als India niet van leven. Het is mensonterend hoe deze weduwen moeten leven,  veel van hen zijn ook ziek en kunnen moeilijk lopen daarom is onze hulp onontbeerlijk. (zie ook onderstaand filmpje)

Als Ambassadors Ministries willen wij hulp bieden aan deze weduwen. We hebben zelf gezien hoe groot de nood is. Weduwen die in deze mensonterende omstandigheden in kleine hutjes moeten leven. Ons hart gaat naar hen uit. Om deze rede en  opgrond van onze Bijbelse opdracht willen wij deze weduwen helpen.

Op dit moment voeden we bijna twee-honderd weduwen en bieden we onderdak aan zestig van deze weduwen. Dit doen we door maandelijks geld te geven aan Pastor Paul. Hij zorgt ervoor dat deze weduwen voorzien worden van voedsel, verzorgingsmiddelen, medicijnen en dat andere medische kosten betaald worden. 

HELPT U MEE?
- U kunt donateur worden van dit project vanaf € 5,- per maand
- U kunt een weduwe maandelijks ondersteunen voor € 20,- p. maand
- U kunt een eenmalige gift doneren ter ondersteuning van de bouw  
  van het project
 
 

 

Onderstaand filmpje geeft een beeld van hoe de Indiaanse bevolking omgaat met weduwen in de samenleving en hoe het leven van een weduwe in het dagelijks leven ervoor staat.
 

 


Vul hieronder uw emailadres in zodat we u met onze mailings op de hoogte kunnen houden van alle activiteiten.

Uw naam:
E-mailadres: