links shop contact help mee projecten wie zijn wij agenda ministries home

 Terug naar Nederlandse boeken
                                                         
                                               
                          

              
Oorlogvoering op hoog niveau
Ana Méndez Ferrell
€ 14,25

Een verhelderend boek over de zin en onzin van geestelijke
oorlogvoering, geschreven door een beproefde en erkende
generaal in Gods leger. Wie dit boek gelezen heeft zal niet meer
lichtvaardig omgaan met dit zo omstreden onderwerp, maar
doordrongen zijn van de ernst die het met zich meebrengt.
Bewogenheid is de drijfveer en het hart van de geestelijke 
strijd. Zij die hiertoe geroepen zijn worden in het vuur gesmeed 
                                en verkrijgen hun autoriteit in het vuur. De beslissende kwaliteit 
                                zal niet de mate van moed of onverschrokkenheid in de strijd 
                                zijn maar de mate van overgave in de dood. Het koninkrijk der 
                                duisternis onderscheidt zeer goed wie echt aan het kruis 
                                gestorven is en wie er alleen maar over spreekt. Alleen in het 
                                kruis wordt namelijk Licht geproduceerd, het Licht dat de 
                                duisternis niet kan grijpen. Geestelijke oorlogvoering behoort 
                                strikt tot het apostolische en profetische, en Ana heeft dit boek 
                                vanuit diepe openbaring en veelvuldige confrontaties met de 
                                machten der duisternis geschreven. Gods leger door angst 
                                overmand? de autoriteit van de engelen en die van de Kerk 
                                oorlogsverliezen strijders van het Licht Ana Méndez-Ferrell 
                                dient het Lichaam op het vlak van geestelijke oorlogvoering en 
                                voorbede.

                                                       
                                  _______________________________

Gezeten in de Hemelse Gewesten
Ana Méndez Ferrell

Ana Méndez Ferrell is een ware apostel voor deze tijd
en is diep doordrongen van de waarheid, dat de
realiteit van de vereniging van de bovennatuurlijke
dimensies van de geest en de natuurlijke dimensies
op aarde in Christus Jezus, nu hier op aarde, het
erfdeel is van de gelovigen. Zij heeft een diepe
bewogenheid voor het lichaam van Christus en
                        beweegt zich in het verlengde van de roep van God
                        tot zijn volk om ten volle te wandelen in de
                        werkelijkheid van Christus. Ze ontmaskert vele
                        onware leerstellingen en misverstanden die het leven
                        van de gelovigen zijn binnengekomen van uit het rijk
                        der duisternis en ons verhinderen om het koninkrijk te
                        zien. Bij het lezen van de bladzijden van dit boek zult
                        u niet alleen het geestelijke gebied gaan begrijpen
                        maar er ook zelf binnengaan. Het zal u in staat stellen
                        om door te dringen tot de prachtigste plaatsen van de
                        dimensies van de geest. Ze zullen u daar brengen 
                        waar u God van aangezicht tot aangezicht zult zien 
                        en kennen.

                                  _______________________________


Het schudden van de Hemelen
Ana Méndez Ferrell
€ 15,90

Hoe u Gods wil kan bidden op aarde zoals in de hemel "Het
aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom
onderkent gij deze tijd niet?" Lukas 12: 56 We zijn de meest
krachtige beweging van God in de geschiedenis, de laatste
profetische periode binnengegaan. Een tijd van intense
goddelijke activiteit. In deze laatste beweging ligt er een sterke 
nadruk op geestelijke oorlogvoering. Het is een tijd van 
                                escalerende confrontatie tussen het Koninkrijk van God en het 
                                koninkrijk der duisternis.God wekt de geest van duizenden van 
                                Zijn volk op en vormt Zich een leger van gebed, voorbede en 
                                geestelijke strijders. Dit leger draagt de profetische mantel van 
                                zalving en autoriteit van David.Een van deze generaals om de 
                                troepen in deze beweging aan te voeren is Ana Méndez. Ana 
                                komt uit een leven van voodoo en hekserij waaruit zij door 
                                Gods genade gered en getransformeerd werd. Ana heeft in de 
                                Himalaya, zelfs op de berg Everest strijd geleverd. Ze heeft in 
                                de hoger gelegen gebieden van de rivier de Nijl gevochten. Zij 
                                heeft in Turkije de locatie gevonden van wat eens de 
                                oorspronkelijke plaats van de Hof van Eden geweest zou 
                                kunnen zijn en daar een altaar van Gods heerlijkheid gebouwd. 
                                Ze is de confrontatie met de machten der duisternis aangegaan 
                                in lagunes die door piranha's onveilig werden gemaakt in de 
                                hoofdwateren van de Amazonerivier, en ze heeft de 
                                eeuwenoude handelsroute tussen Egypte en Israël met olie 
                                gezalfd. Zij staat aan de frontlinies in deze oorlog en voert daar 
                                de opdrachten uit die de Heer haar geeft. Met dit boek heeft zij 
                                ons een enorme dienst bewezen door de inzichten, ervaringen, 
                                openbaringen en strategieën die God haar gegeven heeft op te 
                                schrijven.Het leger van God wint terrein! Maak u gereed om het 
                                te laten donderen!  

                                                                
                                __________________________________ 

  

Onze shop voert betalingen uit via Paypal. Indien u een Paypal account
hebt kunt u betalingen laten uitvoeren via uw bankrekening of uw
creditcard. Indien u geen Paypal account heeft kunt als nog een
betaling op uw creditcard laten uitvoeren via Paypal. Mocht u niet in
het bezit zijn van een creditcard, kunt u uw bestelling ook via email
aan ons verzenden: info@ambasmin.org. Wij zullen de bestelling
dan via automatische incasso van uw rekening incasseren.


Vul hieronder uw emailadres in zodat we u met onze mailings op de hoogte kunnen houden van alle activiteiten.

Uw naam:
E-mailadres: