links shop contact help mee projecten wie zijn wij agenda ministries home

ANBI

Ambassadors Ministries Missions is een algemeen nut beoogde instelling (ANBI). Graag zetten wij voor u de vereiste informatie op een rijtje:

Statutaire naam, contactgegevens en fiscaalnummer
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 8 april 2008 onder de naam Stichting Ambassadors Ministries Missions. De stichting is gevestigd te Aalsmeer, Postbus 331, 1430 AH. Telefoonnummer: 0297 348649 en emailadres: info@ambasmin.org.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nr. 34300958.

Door de Belastingdienst is de stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscaalnummer is 8193 71 531, bankrekeningnummer 572.43.63.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de behartiging van het algemeen belang als,

  • het helpen, bemoedigen en ondersteunen van mensen in nood en in kansarme situaties
  • het helpen, bemoedigen en ondersteunen van christelijke bedieningen en kerken in binnen- en buitenland,
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaand in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan
De visie van onze organisatie is uiteengezet in een beleidsplan die u hier kunt lezen. In het beleidsplan verwijzen wij naar het plan 'From Hut to Home 2014, welke u hier kunt lezen.

Samenstelling bestuur
Dhr. M. Piet                                               Voorzitter
Mevr. W. Piet - Jongkind                             Vice-Voorzitter
Dhr. T. Drenthe                                          Secretaris
Dhr. H. Pelleboer                                        Penningmeester

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden voeren hun taken geheel vrijwillig uit en ontvangen hiervoor geen beloning.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Ambassadors Ministries Missions ondersteunt sinds 2008 twee projecten in India, te weten in Draksharama en in Hubli. In Draksharama ondersteunen we het werk van Pastor N.D.G. Paul en concentreren we ons op het helpen van kansarme weduwen. We hebben daar in de afgelopen jaren een weduwenhuis gebouwd, waar ruim 60 weduwen wonen. Dit weduwenhuis hebben we in 2011 uitgebreid met een extra verdieping, die in 2012 geopend werd. Verder helpen we weduwen in de omgeving van Draksharama via de plaatselijke voorgangers. Ons uiteindelijke doel is om 500 weduwen te ondersteunen.

In Hubli ondersteunen we het werk van Pastor John. Hij bekommert zich om kansarme gezinnen die in krottenwijken wonen. Deze krottenwijken zullen door de overheid gesloopt gaan worden, waardoor de bewoners zonder enig onderdak zullen achterblijven. In 2010 hebben we 3 acre land gekocht in een gebied waar veel nieuwe bedrijven gebouwd gaat worden. Op dit land willen we een nieuw project ontwikkelen voor deze gezinnen.

Financiële verantwoording
Ons jaarverslag met jaarrekening 2017 kunt u hier lezen.


Vul hieronder uw emailadres in zodat we u met onze mailings op de hoogte kunnen houden van alle activiteiten.

Uw naam:
E-mailadres: