links shop contact help mee projecten wie zijn wij agenda ministries home

Boeken ENG   |   CD    |   DVD   |   Schilderijen   | Conferentie CD/DVD
 
Nederlandse boeken 

De kracht van geestelijke taal
Bob Brasset
€ 14,95

Bereid je voor om de kracht van wonderwerken vrij te zetten. Bereid je voor op het vrijzetten van wonderen en tekenen. Bob Brasset beschrijft Gods methodes voor bovennatuurlijke bediening. Hij gebruikt anekdotes en getuigenissen om inzicht te brengen; de schrijver helpt je om cruciale sleutels te ontdenken in het de Schrift, om te zien met geestelijke ogen. 

                                                                                                                                 __________________________________

 
 
                                
Ondergedompeld in Hem  
Emerson Ferrell

€ 16,95 

Stel je eens voor dat je volledig vrij van angst, ziekte en dood bent. Vraag je nu eens af:  Zou jouw leven vandaag anders zijn als deze ‘fantasie’ de waarheid zou zijn? Als dit boek nu eens de sluier van duisternis zou verscheuren die deze werkelijkheid voor jou verbergt? Dit boek scheurt niet alleen de bedekking weg, maar verplettert ook de leugens die velen eeuwenlang 
                                hebben geloofd.

                                                                                                                                 __________________________________


Bevrijding uit gebieden van gevangenschap
Ana
Méndez
Ferrell
€ 15,95

Onwetendheid over het geestelijke rijk is een van de voornaamste redenen waarom christenen niet effectief zijn. We hebben wijsheid nodig om de uitdagingen van deze generatie aan te kunnen. Je zult door de inhoud van dit boek worden uitgedaagd en het zal je inzicht over bevrijding verdiepen en vergroten.

                                                                                                                                    __________________________________

Bovennatuurlijk geloven
Het bewustzijn van Christus
Emerson Ferrell
€ 16,95  

In dit boek wordt op een eenvoudige doch ingrijpende wijze het verschil uitgelegd tussen een ware geestelijke ontmoeting met Christus - die leidt tot bovennatuurlijk leven - en het verstandelijk weten over Christus - wat ons slechts doet 'hopen' op een wonder. 

 

                                                                                                                                 __________________________________

Eet van Mijn vlees, drink van Mijn bloed
Ana Méndez Ferrell
€ 12,95

Jezus belangrijkste erfenis van kracht en openbaring
Is het leven in de bovennatuurlijke werkelijkheid van Jezus, waarin de eerste gemeente wandelde nog voor deze tijd?
Ana geeft een frisse kijk op Jezus instelling van het Avondmaal en Zijn woorden: "Eet van Mijn vlees, drink van Mijn bloed". Herontdek de kracht en de openbaring die er ligt in het zich toeeigenen van dit leven in het deelnemen aan het Avondmaal. 

                                                                                                                                  __________________________________

Ongerechtigheid
Ana Méndez Ferrell
€ 11,95

Ontdek en vernietig de grootste hindernis voor het binnengaan van Gods glorieuze manifestaties. Het boek is het resultaat van jaren van studie, meditatie over en ervaring in het bevrijdingsproces. Het belicht de ongerechtigheid in ons geestelijke DNA waardoor zo velen niet tot een overwinnend geloofsleven komen. 
 

                                                                                                                            __________________________________


De Sleutel van de Meester
Emerson Ferrell
€ 13,50

Transformerend boek over de geest van Mammon die onze ziel gevangen houdt. Vooral in de gebieden van geven, bidden en vasten oefent hij heerschappij uit. Het boek geeft drie belangrijke sleutels waarmee we deze gebieden kunnen veroveren waarna we, bevrijd voor Zijn glorie, zelf de sleutel van de Meester worden. Emerson Ferrell is de man van Ana Mendez.

                                                                                                                           __________________________________


Oorlogvoering op hoog niveau
Ana Méndez Ferrell
€ 14,25

Een verhelderend boek over de zin en onzin van geestelijke oorlogvoering, geschreven door een beproefde en erkende generaal in Gods leger. Wie dit boek gelezen heeft zal niet meer lichtvaardig omgaan met dit zo omstreden...... <lees verder>
 

                                                                                                                            __________________________________

Gezeten in de Hemelse Gewesten
Ana Méndez Ferrell
€ 14,95

Ana Mendez Ferrell is een ware apostel voor deze tijd en is diep doordrongen van de waarheid, dat de realiteit van de vereniging van de bovennatuurlijke dimensies van de geest en de natuurlijke dimensies op aarde in Christus Jezus, nu hier op aarde..... <lees verder> 

 

                                                                                                                         __________________________________


Het schudden van de Hemelen
Ana Méndez Ferrell
€ 16,95

Hoe u Gods wil kan bidden op aarde zoals in de hemel"Het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?" Lukas 12: 56 We zijn de meest krachtige beweging van God in de.... <lees verder>  

 

                                                                                        

  __________________________________

 

 


Onze shop voert betalingen uit via Paypal. Indien u een Paypal account
hebt kunt u betalingen laten uitvoeren via uw bankrekening of uw
creditcard. Indien u geen Paypal account heeft kunt als nog een
betaling op uw creditcard laten uitvoeren via Paypal. Mocht u niet in
het bezit zijn van een creditcard, kunt u uw bestelling ook via email
aan ons verzenden:
info@ambasmin.org. Wij zullen de bestelling
dan via automatische incasso van uw rekening incasseren.Vul hieronder uw emailadres in zodat we u met onze mailings op de hoogte kunnen houden van alle activiteiten.

Uw naam:
E-mailadres: