links shop contact help mee projecten wie zijn wij agenda ministries home

Rolland & Heidi Baker

Rolland en Heidi Baker werkten als zendelingen in Azië waarna ze naar Londen gingen voor verdere studie. Het was daar dat zij beiden bij Mozambique werden bepaald. Zij hebben een hart voor de verlorenen en werden geïnspireerd door de ervaringen van Rollands grootouders in China waar God zich op een machtige wijze aan kinderen openbaarde. Rolland groeide op in Azië en Heidi in Californië, USA. In Mozambique zijn er als gevolg van hun bediening al 6000 kerken gesticht.
De brandende liefde van God in de harten van Rolland en Heidi Baker verspreidt zich als een lopend vuur in de harten van duizenden van de allerarmsten in Mozambique die de uitnodiging van Jezus om tot Hem te komen met blijdschap aannemen. Temidden van hongersnood en overstromingen wist men zich veilig geborgen in God. Geplaatst tegenover ontzagwekkende problemen en noden is men getuige van het feit dat Hij op een bovennatuurlijke wijze in alles voorziet. 

www.irismin.org
 

 


Vul hieronder uw emailadres in zodat we u met onze mailings op de hoogte kunnen houden van alle activiteiten.

Uw naam:
E-mailadres: