links shop contact help mee projecten wie zijn wij agenda ministries home

EMERSON & ANA MENDEZ FERRELL

Emerson Ferrell is de leider van Voice of The Light Ministries. Naast vader is hij de echtgenoot van Ana Méndez Ferrell. Alle gaven die door Paulus beschreven worden in 1 Cor. 12:8-10 zijn werkzaam in zijn leven. Daarnaast gebruikt God hem om het lichaam van Christus te prikkelen en op te roepen tot een levensstijl van vasten.  Apostel John Eckhardt draagt zorg voor zijn geestelijke bedekking. Op hun beurt zijn Emerson & Ana de apostolische bedekking voor velen in het lichaam van Christus wereldwijd. Emerson heeft z'n leven er aan gewijd om vanuit het Christus-bewustzijn te leven; de vruchten daarvan vind je terug in al z'n boeken.

Ana heeft een invloedrijke Profetisch Apostolische Bediening. Zij is geboren in Mexico, maar woont nu in Jacksonville, Florida en ze is getrouwd met Emerson Ferrell. Zij kwam in 1985 tot bekering toen ze werd behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis, nadat ze voodoo priesteres was geweest. De wonderbaarlijke kracht van God heeft haar vrijgezet en haar veranderd tot een van Zijn meest belangrijke generaals die de leiding heeft over een leger dat de werken van de duivel moet vernietigen.

Ana heeft in Mexico stad een aantal kerken gesticht en heeft nu de leiding over 18 kerken en een groot aantal bedieningen over de hele wereld. Ze is de laatste 13 jaar vertegenwoordiger van het werk van Morris Cerullo in Mexico geweest. Zij is ook betrokken bij Special Task Force Coordinator en zij spreekt op conferenties voor gebedsbewegingen wereldwijd, die op Global Harvest Ministries worden georganiseerd en voorgezeten door Dr. Peter Wagner, die ook deel uitmaakt van the International Coalition of Apostles.

Ana houdt op persoonlijke titel over de hele wereld conferenties en in Mexico coordineert zij the Spiritual Warfare Network. Zij staat onder gezag van Rony Chaves uit Costa Rica. Zij is samen met hem voorganger en spreker op conferenties.

Als generaal in de geestelijke oorlog heeft zij heel veel belangrijke gebedsinitiatieven gecoordineerd op de meest duistere plaatsen van de wereld en is de confrontatie aangegaan met belangrijke geestelijke machten over bepaalde gebieden. De moeilijkste aanval die zij ondernam was het beklimmen van de Mount Everest in 1997. Het resultaat daarvan was een enorme doorbraak in het 10/40 raamwerk. Zij was ook de speciale coordinator voor operatie "Queens Palace". Dat was het eerste wereldwijde gebedsinitiatief waarbij 75% naties van de wereld waren betrokken, om te vechten tegen het rijk der duisternis, ook wel bekend als de Koningin van de hemel.

Ana is al in meer dan 40 landen geweest om het leger van God te trainen om de bolwerken van de satan neer te halen. Voor meer informatie over Ana Mendez: www.voiceofthelight.com

  
 


Vul hieronder uw emailadres in zodat we u met onze mailings op de hoogte kunnen houden van alle activiteiten.

Uw naam:
E-mailadres: